НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ першого (бакалаврського) рівня – 2021