АНТРОПОСОЦІОГЕНЕЗ

ВСТУП ДО ФАХУ

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА З ФАХУ

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ТЕХНІКИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ЛОГІКА

МЕДІАКУЛЬТУРА ТА ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ

МЕТАФІЗИКА ТА ОНТОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА ПРАКТИКА

НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ПАРТОЛОГІЯ

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПОЛІТОЛОГІЯ

ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ (ЕТИКА)

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

РЕЛІГІЙОЗНАВСТВО ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА СХОДУ

СОЦІОЛОГІЯ

ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТУДІЇ ТА ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ

ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІЛОСОФІЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

ФІЛОСОФСЬКА ТА ПОЛІТИЧНА ДУМКА НОВОГО ЧАСУ

ФІЛОСОФСЬКА ТА ПОЛІТИЧНА ДУМКА СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ВІДРОЖЕННЯ

ФІЛОСОФСЬКА ТА ПОЛІТИЧНА ДУМКА УКРАЇНИ