2020

МагістриБакалаври
Етика в бізнес-середовищі: соціальні
проблеми інноваційної економіки

Відношення «справедливість – право»
в сучасному політико-філософському
дискурсі
Новітні медійні платформи як
інструмент політичного брендінгу:
виклики і перспективи
Соціальна деконсолідація та
суспільство масового споживання
Цифрове суспільство: суперечності та
пріоритети гуманітарного розвитку

2021

МагістрБакалавр
Культурні аспекти національної
безпеки
Концепт «політичного» за добу
постполітики
Політичні домінанти світогляду
релігійних спільнот
Ідея націоналізму в сучасній Україні
Конфлікт поколінь як проблема
політичної філософії
Людина у владі: психоаналітичний
портрет політичного лідера
Політична концепція Г. ЛассвеллаВід класичного лібералізму до
соціальної кризи ХХ-ХХІ століть:
трансформація ідеї свободи
Поняття свободи та справедливості в
контексті ліберального фемінізму
Онтологія любові в політичній
філософії
Сінгапурська меритократія

2022

МагістрБакалавр
Сучасні виклики для національної та
світової безпеки
Роль молоді у суспільно-
політичному житті і
державотворчих процесах в Україні
Філософське осмисленні війни в 21 ст.Філософське розуміння феномену
політичної влади
Сучасні проблеми співвідношення
політики та моралі
Ідеологія анархізму в політичній
філософії Європи 20-21 ст.
Пропаганда як метод маніпуляції
масами, чому ми віримо
Парадигма трансформації онтології
права
Політична агітація як проблема
комунікації та розуміння
Аксіологічні відмінності
державного та проектного
управління
Архетипи у політичній рекламі:
соціально- філософський аналіз
Соціально-філософський аспект
концепції “Вікно Овертона”

2023

МагістрБакалавр
Молодіжна та освітня політика в
контексті гуманітарної безпеки
держави
Компаративний аналіз феномену
політичного лідерства на прикладі
України та Польщі
Філософські проблеми природного
права: традиції та сучасність
Віртуальна реальність як проблема
філософії
Політичний аналіз: сучасні підходи до
класифікації політичних рухів
Цінність свободи в творчості
особистості
Освіта в безпековому виміріПерспективи політичної
модернізації в Україні
Феномен правової держави крізь
призму цінностей
Свобода та воля до свободи
західних і східних країн
Цінність свободи в контексті
українського державотворення
Національна свідомість та
націоцентризм як чинник
консолідації і емансипації
українського суспільства
Політико-філософське розуміння війни
та передумови нового
державотворення
Соціосинергетика як атрибут
національної ідентичності та
інституту громадянства
Проблеми безпеки інформаційного
простору
Трансформація концепту
«національна ідея» в політичному
порубіжжі ХХ-ХХІ століть
Медіація як політико-філософська
проблема