Вступ до магістратури: від тестування до зарахування

Для вступу до магістратури в заклади вищої освіти у 2023 році  всі абітурієнти, крім тих, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі, мають скласти єдиний вступний іспит.  Окрім того, вступники в  магістратуру, які планують навчатись на спеціальностях галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини», мають скласти єдине фахове вступне випробування у вигляді предметного тесту. Якими мають бути дії вступників, які планують стати студентами?
Пропонуємо покроковий алгоритм дій вступника на шляху до вступу в магістратуру.

Кожен учасник єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування після
складання іспиту отримає результати у тестових балах.
Єдиний вступний іспит містить два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і
тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
Блок тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) охоплює 33 завдання. За виконання
цього блоку можна буде отримати максимум 33 тестових бали.
Блок з іноземної мови складається з двох частин: читання і використання мови – і охоплює 30
завдань. За виконання цих завдань можна отримати максимум 30 тестових балів.
Учасники єдиного фахового вступного випробування зможуть отримати максимум 140
тестових балів.
Ці результати учасник побачить на екрані монітора одразу після завершення тесту.
Отримані учасником тестові бали за кожен блок єдиного вступного іспиту для участі в
конкурсному відборі будуть переведені в бали за шкалою 100–200 балів.
Для отримання позитивного результату ЄВІ достатньо набрати 10% правильних відповідей на
завдання з кожного блоку – тобто по 3 тестові бали.
Переведення тестових балів ЄФВВ до шкали 100-200 здійснюється відповідно до таблиць, що
затверджуються Міністерством освіти і науки.

Для конкурсного відбору під час вступної кампанії будуть використовуватися результати
виконання кожного блоку єдиного вступного іспиту, переведені в шкалу 100–200 балів.
Офіційні результати для вступу до закладів вищої освіти за шкалою 100-200 балів кожен
учасник основної сесії ЄВІ отримає до 25 липня у своєму персональному електронному
кабінеті.
Учасники додаткової сесії отримають свої офіційні результати до 18 серпня.
Дізнатись результати за шкалою 100-200 балів кожен учасник ЄВІ може й самостійно,
використавши офіційні таблиці переведення тестових балів в 2023 році.

Вступники до магістратури, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі,
братимуть участь у вступній кампанії за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ
(обох компонентів) та фахового іспиту замість ЄФВВ.
Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість єдиного вступного іспиту, фахові
іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться у закладах вищої освіти з 17 по 28 липня
(включно).

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт,
проводиться з 31 липня до 18:00 14 серпня.

Цього року абсолютна більшість вступників у магістратуру подаватиме вступні заяви онлайн
через електронні кабінети. Реєстрація та робота електронних кабінетів розпочнеться 01
липня та триватиме до 30 листопада.
Для реєстрації кабінету потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.
Виняток становитимуть особи, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет
вступника:
– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з
посвідкою про постійне проживання в Україні;
– у разі подання іноземного документа про освіту;
– у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження
фотополімерних технологій їх виготовлення;
– у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків
роботи електронних кабінетів вступників;
– у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або
подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою
приймальної комісії закладу вищої освіти.

Незалежно від форми подання заяви, вступнику в магістратуру необхідно мати обовʼязкові для
вступу документи:
– документ, що посвідчує особу;
– екзаменаційний листок, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ;
– військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або
тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про
приписку до призовних дільниць);
– документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається
в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
– документи, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії,
інформація про які доступна в державних реєстрах;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см (до 1 Мб у форматі jpg).

Подання заяв для вступу розпочнеться 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн.
У заяві вступники вказують:
– ступінь вищої освіти;
– основу вступу;
– конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної
спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм в межах спеціальності);
– форму здобуття освіти;
– інформацію про вступника.

Важливо: документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви
вступника на відповідній основі вступу.
Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного або регіонального замовлення (при
цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену
вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов'язково
зазначають один з таких варіантів:
– «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і
на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі
неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або
регіональним замовленням»;
– «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної
кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у
конкурсі виключно на місця за контрактом і попереджаються про неможливість переведення в
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах
зазначають:
– «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної
кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої
освіти або спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням
вступник зазначає у кожній заяві, що подається.
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) інформація про
ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу
освіту» фіксується в заяві вступника.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням (на бюджет) надаються вступникам
не пізніше ніж 26 серпня.
Вимоги до зарахування, тобто подання оригіналів документів, мають бути виконані до 18:00
години 29 серпня.
Наказ про зарахування на бюджет видається 31 серпня.
Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних
кредитів осіб, які зараховані на навчання на контракт, здійснюється не пізніше ніж 8 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для
вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції,
здійснюється не раніше 30 серпня.
Зарахування вступників на навчання за контрактом відбувається не пізніше ніж 30 вересня.
Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть
встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 липня по 30
листопада.
При цьому використовуються результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного
іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту,
складеного в закладі вищої освіти.

Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників в
магістратуру на контракт на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів) за умови
зарахування таких вступників до 30 листопада 2023 року.

View Fullscreen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.