Сертифікат про акредитацію освітньої програми ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ другого (магістерського) рівня

Сертифікат про акредитацію освітньої програми ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ третього (освітньо-наукового) рівня

Сертифікат про акредитацію освітньої програми ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ першого (бакалаврського) рівня