Освітня програма Політична філософія” освітнього ступеня Магістр акредитована до 31.06.2024 року

Освітньо-професійна програма ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ другого (магістерського) рівня – 2023

Освітньо-професійна програма ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ другого (магістерського) рівня – 2021

РЕЦЕНЗІЇ