Освітньо-професійна програма ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ першого (бакалаврського) рівня – 2023

 
 

 

Освітньо-професійна програма ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ першого (бакалаврського) рівня – 2021

 

Освітня програма “Політична філософія” ліцензована в 2016 році. Перший набір здобувачів освіти здійснено в 2017 році. В 2021 році ОП Політична філософія пройшла акредитацію. Термін акредитації до 01.07 2026 року.

РЕЦЕНЗІЇ