ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА

ДИСКУРС ВЛАДИ

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННЯ

КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИКАХ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПЕРСОНАЛІСТИКА

ПОЛІТИЧНА ІМЕДЖЕОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИЧНА МОВА

ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОЄКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ФІЛОСОФІЯ КОНС'ЮМЕРИЗМУ

ФІЛОСОФІЯ НАЦІОНАЛІЗМУ