Кафедра філософських і політичних наук має тісні зв’язки з такими закладами вищої освіти:

Харківський національний університет імені В.Каразіна

Південноукраїнський національний університет ім. К.Д.Ушинського

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

Інститут вищої освіти АПН України

Інститут соціології НАН України

Інститут філософії НАН України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Київський університет імені Бориса Грінченка

Академія Полонійна (Польща)

Університет Мельтепе (Туреччина)