Реалізація освітніх програм Політична філософія всіх рівнів освіти здійснюється на засадах академічної доброчесності.

Політика академічної доброчесності формується Університетом і грунтується на засадах, викладених в наступних документах:


Кодекс академічної доброчесності
Порядок виявлення і встановлення фактів порушення академічної доброчесності в Черкаському державному технологічному університеті


До комісії кафедри філософських і політичних наук по перевірці робіт здобувачів вищої освіти на наявність текстових запозичень входить представник студентства, який обирається на спільному засіданні кафедри за участю всіх здобувачів вищої освіти освітніх програм Політична філософія.